నరక చతుర్దశి


నాయకుల వాగ్దానాలలా వర్షం తడిపేస్తోంది

దేశ రాజకీయాలలా వరద ముంచెత్తుతోంది

నిర్భయ అభయలకు రాక్షసత్వం భయాన్ని నేర్పుతోంది

రక్షణనిచ్చే యంత్రాంగం పడిమేసి నిద్రపోతోంది

ఈ దీపావళికైనా సత్యభామలు మేల్కొని నరకాసుర వధ చేస్తారా !?

రాసలీల


నీ చేయిలోన నా చేయి కలిపి
నీ పదము తోడ నా పదము కదిపి
మన కనులలోన మన ఉనికి చూసి
మన మనసులోన ప్రియ ప్రతిమ జూసి
తళాంగు తకథిమి.. థిమి థిమి తకథిమి…
 
తనువెల్ల ఎగసి మనసేమొ విరిసి
ఆనందడోలికల ఆడేము మురిసి
రసలీల తూలికల తనువెల్ల మరచి
శృంగార భంగిమల సౌందర్యమెగసి
తళాంగు తకథిమి.. థిమి థిమి తకథిమి…

రాసలీల


నిండు పున్నమి రేయి
నిను పిలిచె రావోయి.
నీలమోహన స్వామి
నీ మురళి రవమేది?

రాసలీలలు వేయి
ఆపలేవా స్వామి?
రాధ మది నీదోయి
కోపమేలర స్వామి?

రతికేళి కాంక్షతో
చెంత చేరినదాన్ని
పదివేలు కలరని
అలుసు చూపెదవేమి?

రాసలీల


వలదు వలదన్నా వినక
నా పాదమంటేవు..
ఎంత జాణోయమ్మ
ఈ సత్యభామని
లోకమంతా నన్ను ఆడిపొసేను.

ఎవరికీ తెలియదిది
నేను నీ దాసినని
నీవె నా రేడువని.

పసుపు పారాణిలా
మన ప్రేమ పండెనని.

రాసలీల


మురళీ రవం వినిపించి వినిపించి
మనస్సులో సెగలు రేపుతావెందుకు?

ముందేమో దూరంగా ఉన్నావు.
ఇప్పుడీ సవితిని పెదాలనిడుకుని
నా మనస్సును రగిలిస్తున్నావు.

ఎప్పుడూ మధురంగా కల్లలాడి మైమరిపిస్తావు.
ఎంత కొంటెవాడివి కన్నయ్యా!

రాసలీల


ముఖమలా తిప్పి కూర్చున్నావేం రాధికా?
మనోవేదన ఏంటో చెప్పవా?

నీ హృదయ తాపం నన్ను వేదిస్తోంది.
మరింత వేదించనీయకేం..

బాహ్య ప్రపంచాన్ని మర్చిపో..
కౌగిలిలో బందీవైపో.
కళ్ళల్లో కాపురముండు.
అధర సుధలు చిలికించు.

నా జీవితాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చి రక్షించు.